Kontakta oss
stäng

Kontaktuppgifter

Telefonnummer Epost

info@vvatten.se

fornamn.efternamn@vvatten.se

Besöksadress

Pappersbruksallén 1 A, 702 15 Örebro

Postadress

Box 33 510, 701 35, Örebro

Kontaktpersoner

Bild på Patrik Schelin

Patrik Schelin

Vd

Bild på Lisa Ahlström

Lisa Ahlström

Projektchef

Bild på Anders Tell

Anders Tell

Biträdande projektchef

Bild på Lars Ferbe

Lars Ferbe

Senior advisor

Bild på Tove Engqvist

Tove Engqvist

Kommunikationsansvarig

Bild på Denis Dosic

Denis Dosic

Ekonomiansvarig

Bild på Bettan Bergström

Bettan Bergström

Upphandlingsansvarig

Bild på Erik Blom

Erik Blom

Markförhandlare

Bild på Mathias Engvall

Mathias Engvall

Projektledare sjöledningar/intag

Bild på Anna Grönholm

Anna Grönholm

Projektledare Berg

Bild på Rolf Schrötter

Rolf Schrötter

Projektledare vattenverk

Bild på Mikael Olsson

Mikael Olsson

Projektledare Ledningsnät

Bild på Albin Månsson

Albin Månsson

Projektledare Miljö

Bild på Jennie Brobakken

Jennie Brobakken

Projektkoordinator

Bild på Amanda Hedström

Amanda Hedström

Datasamordnare

Bild på Jenny Tiberg

Jenny Tiberg

Administratör

Se till att ditt ärende hamnar rätt

Vattenfakta

Dricksvatten är vårt allra viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv. På denna sida kan du ta del av vattenrelaterad fakta.

Samma vatten som dinosaurierna drack

Visste du att det vatten vi dricker i dag är samma vatten som dinosaurierna drack?

Vatten är världens äldsta dryck. Mängden vatten är konstant och förnyas inte.

Det finns totalt cirka 1 400 miljoner kubikkilometer vatten på jorden och cirka 97 procent av vattnet finns i haven. Resterande 3 procent finns i grundvatten, ytvatten, glaciärer, isar, sjöar, vattendrag, biosfär och atmosfär.

Vatten i ett ständigt kretslopp

Solens energi får vattnet att cirkulera i ett ständigt kretslopp. Solen värmer vattnet i hav, sjöar, vattendrag och i marken och när det avdunstade vattnet stiger upp i atmosfären kyls det ner och bildar moln.

När molnen blir mättade bildas regn och vattnet återförs till jordens yta. Där rinner vattnet vidare ut i hav, sjöar och vattendrag eller tas tillvara av växter och djur. En del vatten sipprar även ner genom markens olika lager och bildar grundvatten.

En illustration över vattnets cirkulation.

Klicka på bilden för att förstora den.

Varifrån kommer dricksvattnet?

Råvaran till dricksvatten kallas råvatten och kommer från ytvatten eller grundvatten.

Hälften av allt vatten som används till dricksvatten kommer från sjöar eller vattendrag, och detta kallas för ytvatten.

Den andra hälften, grundvatten, fördelar sig lika mellan naturligt grundvatten och så kallat konstgjort grundvatten.

Konstgjort grundvatten används ofta när befintligt grundvatten inte räcker till. Låter man ytvatten passera genom ett gruslager, till exempel en grusås, får man ett konstgjort grundvatten. Grundvatten tas upp ur grävda eller borrade brunnar.

Vårt mest kontrollerade livsmedel

Dricksvatten är vårt allra mest kontrollerade livsmedel. I Sverige använder varje invånare cirka 160 liter vatten per dag, varav tio liter till dryck och matlagning.

Vattnets kvalitet mäts och kontrolleras regelbundet av dricksvattenproducenter och det är Livsmedelsverket som bestämmer vilka krav som ska ställas på dess kvalitet. Detta görs för att säkerställa att dricksvattnet inte innehåller några oönskade mikroorganismer eller kemiska ämnen.

Läs mer om dricksvattenkvalitet på Livsmedelsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Kranvatten vs flaskvatten

Genomsnittspriset för en liter kranvatten i Sverige är cirka 5 öre. Flaskvatten kostar minst 250 gånger mer än kranvatten.

Genom att välja kranvatten framför flaskvatten sparar du inte enbart pengar, utan även på miljön. Kranvatten är alltid lokalproducerat och distributionen är energisnål. Dessutom kräver flaskvatten en förpackning, normalt i form av plast.

Transporten av 1 liter förpackat vatten ger upphov till mer än tusen gånger större koldioxidutsläpp än samma mängd kranvatten.

Om och när du har möjlighet, välj alltid kranvatten framför flaskvatten!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Publicerad: 4 Juli 2023 Uppdaterad: 6 Juli 2023