Kontakta oss
stäng

Kontaktuppgifter

Telefonnummer Epost

info@vvatten.se

fornamn.efternamn@vvatten.se

Besöksadress

Pappersbruksallén 1 A, 702 15 Örebro

Postadress

Box 33 510, 701 35, Örebro

Kontaktpersoner

Bild på Patrik Schelin

Patrik Schelin

Vd

Bild på Lisa Ahlström

Lisa Ahlström

Projektchef

Bild på Anders Tell

Anders Tell

Biträdande projektchef

Bild på Lars Ferbe

Lars Ferbe

Senior advisor

Bild på Tove Engqvist

Tove Engqvist

Kommunikationsansvarig

Bild på Denis Dosic

Denis Dosic

Ekonomiansvarig

Bild på Bettan Bergström

Bettan Bergström

Upphandlingsansvarig

Bild på Erik Blom

Erik Blom

Markförhandlare

Bild på Mathias Engvall

Mathias Engvall

Projektledare sjöledningar/intag

Bild på Anna Grönholm

Anna Grönholm

Projektledare Berg

Bild på Rolf Schrötter

Rolf Schrötter

Projektledare vattenverk

Bild på Mikael Olsson

Mikael Olsson

Projektledare Ledningsnät

Bild på Albin Månsson

Albin Månsson

Projektledare Miljö

Bild på Jennie Brobakken

Jennie Brobakken

Projektkoordinator

Bild på Amanda Hedström

Amanda Hedström

Datasamordnare

Bild på Jenny Tiberg

Jenny Tiberg

Administratör

Se till att ditt ärende hamnar rätt

Tillstånd och samråd

Innan byggnationen av Vätternvatten kan starta behövs tillstånd från bland annat Mark- och miljödomstolen. Inför tillståndsansökan har Vätternvatten tagit fram ett samrådsunderlag och genomfört samråd med berörda sakägare.

Arbete inför ansökan till Mark- och miljödomstolen

Innan dess att byggnationen av det nya dricksvattensystemet kan starta krävs tillstånd från Mark- och miljödomstolen. Det handlar om tillstånd för uttaget från Vättern, byggnationer för intag, hanteringen av grundvatten och förfogandet över mark- och vattenområden.

Inför tillståndsansökan har Vätternvatten tagit fram ett samrådsunderlag och genomfört samråd med berörda sakägare.

Samrådsunderlag

Samrådsunderlaget ska innehålla uppgifter om verksamheten eller åtgärdens utformning, omfattning och lokalisering, redovisa miljöns känslighet i de områden som kan antas bli påverkade och vad i miljön som kan antas bli betydligt påverkat. Underlaget ska även innehålla en beskrivning av de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa negativa miljöeffekter.

Vad som ska ingå i ett samrådsunderlag framgår av 6 kap. miljöbalken Länk till annan webbplats. och miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966) Länk till annan webbplats..

Samrådsmöten

Under november 2019 bjöd Vätternvatten in till två samrådsmöten; ett i Askersund och ett i Kumla. Sammanlagt kom cirka 200 kommuninvånare och det ställdes bland annat frågor om hur byggnationen kommer påverka de fastighetsägare som bor i närheten.

Efter de två samråden kom ett fyrtiotal yttranden in från tillsynsmyndigheter, statliga myndigheter, fastighetsägare och allmänhet.

De yttranden som kommit in har sammanställts i en samrådsredogörelse där svar och kommentarer kommer att redovisas i samband med att ansökan lämnas in.

Fler samråd

Fler samrådsmöten planeras att hållas framöver. Inbjudan kommer då att annonseras i Vätternvattens olika kanaler samt i dagspress.

Nytt samråd planeras hållas under 2024.

Övriga tillstånd

För markåtkomst längs tunnel och ledningsnät kommer det att sökas ledningsrätt genom Lantmäteriet. Läs mer om Vätternvattens arbete med markåtkomst här.

För planering av markarbeten kommer även arkeologiska utredningar att genomföras. Processen leds av Länsstyrelsen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Publicerad: 11 Januari 2022 Uppdaterad: 8 April 2024