Kontakta oss
stäng

Kontaktuppgifter

Telefonnummer Epost

info@vvatten.se

fornamn.efternamn@vvatten.se

Besöksadress

Pappersbruksallén 1 A, 702 15 Örebro

Postadress

Box 33 510, 701 35, Örebro

Kontaktpersoner

Bild på Patrik Schelin

Patrik Schelin

Vd

Bild på Lisa Ahlström

Lisa Ahlström

Projektchef

Bild på Anders Tell

Anders Tell

Biträdande projektchef

Bild på Lars Ferbe

Lars Ferbe

Senior advisor

Bild på Tove Engqvist

Tove Engqvist

Kommunikationsansvarig

Bild på Denis Dosic

Denis Dosic

Ekonomiansvarig

Bild på Bettan Bergström

Bettan Bergström

Upphandlingsansvarig

Bild på Erik Blom

Erik Blom

Markförhandlare

Bild på Mathias Engvall

Mathias Engvall

Projektledare sjöledningar/intag

Bild på Anna Grönholm

Anna Grönholm

Projektledare Berg

Bild på Rolf Schrötter

Rolf Schrötter

Projektledare vattenverk

Bild på Mikael Olsson

Mikael Olsson

Projektledare Ledningsnät

Bild på Albin Månsson

Albin Månsson

Projektledare Miljö

Bild på Jennie Brobakken

Jennie Brobakken

Projektkoordinator

Bild på Amanda Hedström

Amanda Hedström

Datasamordnare

Bild på Jenny Tiberg

Jenny Tiberg

Administratör

Se till att ditt ärende hamnar rätt

Teknisk lösning

Förenklat kan Vätternvattens tekniska lösning beskrivas på följande vis: En ca fyra mil lång underjordisk tunnel byggs mellan ett intag i norra Vättern och ett nybyggt vattenverk i Hallsbergs kommun. Vattenverket ansluts sedan till ett nästan tre mil långt vattenledningsnät som distribuerar vatten till leveransstationer i delägarkommunerna.

En hand som håller i ett fyllt vattenglas med blå bakgrund

Intag i Vättern

Intaget för tunneln planeras till Hargemarken i norra Vättern, några kilometer ut från land och på stort djup. Genom att placera intaget på djupt vatten minimeras påverkan på miljö och omgivning, samtidigt som man kan försäkra sig om att vattenkvalitén är optimal.

Bergtunnel

Från intaget i Vättern och fram till det nya vattenverket i Hallsberg planeras en cirka fyra mil lång bergtunnel. Tunneln kommer att byggas med en svag lutning norrut från Vättern för att föra vattnet till vattenverket i Håkamo i Hallsbergs kommun. Höjdskillnaden innebär att vattnet via bergtunneln kommer att kunna transporteras med självfall, vilket är en stor vinst både för miljö och plånbok. 

Tunneln kommer att ligga på ett djup där man har betryggande täckning av berg ovanför tunneln.

Animation där tunnellutningens profil illustreras. I animeringen syns Vätterns höjdläge, tunneln som går under Askersund/höjdryggen, vattenverket i Håkamo, samt de markförlagda ledningarna som leder ner till Närkeslätten. Animationen visar hur vattnet från Vättern leds ner till Närkeslätten via självfall.

Klicka för att förstora

Vattenverk

Väl framme i Håkamo i Hallsbergs kommun byggs ett nytt vattenverk. Här tas Vätterns vatten emot och behandlas för att vidare distribueras ut till delägarkommunerna via markförlagda vattenledningar.

Vattenverket kommer att byggas med möjlighet till flexibla lösningar för framtida behov av förändring. Detta för att långsiktigt kunna möta nya krav och behov i en föränderlig värld och ett föränderligt klimat.

Vattenledningsnät

Från Vattenverket i Håkamo kommer vattenledningar att dras till de kommuner som tillsammans äger bolaget, via ett nästan tre mil långt ledningsnät.

Tillgång till reservvatten

I Vätternvattens uppdrag ingår att ta fram en lösning för reservvatten i det fall det skulle bli avbrott i ordinarie system.

Flera olika alternativ har utretts där Vätternvattens delägarkommuner fattat beslut om att nyttja Svartån som reservvattentäkt.

Reservvattenlösningen innebär att det vid leveransavbrott i ordinarie råvattenförsörjning från Vättern kommer att finnas möjlighet att ta råvatten från Svartån.

Svartåns vatten kommer att förbehandlas vid Skråmsta vattenverk i Örebro kommun och pumpas sedan därifrån vidare till det nya vattenverket i Håkamo.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Publicerad: 9 December 2021 Uppdaterad: 9 November 2023