Kontakta oss
stäng

Kontaktuppgifter

Telefonnummer Epost

info@vvatten.se

fornamn.efternamn@vvatten.se

Besöksadress

Pappersbruksallén 1 A, 702 15 Örebro

Postadress

Box 33 510, 701 35, Örebro

Kontaktpersoner

Bild på Patrik Schelin

Patrik Schelin

Vd

Bild på Lisa Ahlström

Lisa Ahlström

Projektchef

Bild på Anders Tell

Anders Tell

Biträdande projektchef

Bild på Lars Ferbe

Lars Ferbe

Senior advisor

Bild på Tove Engqvist

Tove Engqvist

Kommunikationsansvarig

Bild på Denis Dosic

Denis Dosic

Ekonomiansvarig

Bild på Bettan Bergström

Bettan Bergström

Upphandlingsansvarig

Bild på Erik Blom

Erik Blom

Markförhandlare

Bild på Mathias Engvall

Mathias Engvall

Projektledare sjöledningar/intag

Bild på Johan Pilbacka

Johan Pilbacka

Projektledare bergtunnel

Bild på Anna Grönholm

Anna Grönholm

Projektledare Berg

Bild på Rolf Schrötter

Rolf Schrötter

Projektledare vattenverk

Bild på Mikael Olsson

Mikael Olsson

Projektledare Ledningsnät

Bild på Albin Månsson

Albin Månsson

Projektledare Miljö

Bild på Jennie Brobakken

Jennie Brobakken

Projektkoordinator

Bild på Amanda Hedström

Amanda Hedström

Datasamordnare

Bild på Jenny Tiberg

Jenny Tiberg

Kontors- och ekonomiadministratör

Se till att ditt ärende hamnar rätt

Samråd

Samråd

Inför byggnation behöver tillstånd erhållas från Mark- och miljödomstolen gällande vattenverksamhet enligt miljöbalkens 11 kap Länk till annan webbplats.. I ansökningsprocessen ska omfattning och detaljeringsgrad av ansökan utredas i en samrådsprocess.

Syftet med samrådsprocessen är att utreda omfattning och detaljeringsgrad i den miljökonsekvensbeskrivning som tas fram till ansökan.

Samrådet ska genomföras med myndigheter, allmänhet och de som kan bli särskilt berörda.

Samrådsunderlag

Vätternvatten har tagit fram ett samrådsunderlag som innehåller uppgifter om verksamhetens utformning, omfattning och lokalisering. Här redovisas de områden som antas bli påverkade tillsammans med miljöns känslighet. Underlaget innehåller en beskrivning av de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa negativa miljöeffekter.

Ladda ner samrådsunderlaget här:

Samrådsmöten

Två samrådsmöten kommer att hållas under september 2024. Samrådsmötena är öppna för allmänheten och annonseras i lokalpress. Särskilt berörda kommer att kallas till mötena.

Ingen föranmälan krävs

Välkommen att delta på valfritt av nedanstående möten:

Yttranden, frågor och synpunkter

Alla yttranden, frågor och synpunkter på planerad verksamhet som inkommer i samband med samrådet kan ge värdefull information. Som del av andra utredningsinsatser kan synpunkter leda till förändringar av föreslagna åtgärder.

Yttranden i samrådsprocessen lämnas via e-post till: samrad@vvatten.se

Yttranden kan även lämnas brevledes via:

Vätternvatten AB
Box 33 510
701 35 Örebro

Uppge namn, kontaktuppgifter och eventuell fastighet som berörs.

Yttranden lämnas senast den 27 september 2024.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Publicerad: 17 Juni 2024 Uppdaterad: 17 Juni 2024