Kontakta oss
stäng

Kontaktuppgifter

Telefonnummer Epost

info@vvatten.se

fornamn.efternamn@vvatten.se

Besöksadress

Pappersbruksallén 1 A, 702 15 Örebro

Postadress

Box 33 510, 701 35, Örebro

Kontaktpersoner

Bild på Patrik Schelin

Patrik Schelin

Vd

Bild på Lisa Ahlström

Lisa Ahlström

Projektchef

Bild på Anders Tell

Anders Tell

Biträdande projektchef

Bild på Lars Ferbe

Lars Ferbe

Senior advisor

Bild på Tove Engqvist

Tove Engqvist

Kommunikationsansvarig

Bild på Denis Dosic

Denis Dosic

Ekonomiansvarig

Bild på Bettan Bergström

Bettan Bergström

Upphandlingsansvarig

Bild på Erik Blom

Erik Blom

Markförhandlare

Bild på Mathias Engvall

Mathias Engvall

Projektledare sjöledningar/intag

Bild på Anna Grönholm

Anna Grönholm

Projektledare Berg

Bild på Rolf Schrötter

Rolf Schrötter

Projektledare vattenverk

Bild på Mikael Olsson

Mikael Olsson

Projektledare Ledningsnät

Bild på Albin Månsson

Albin Månsson

Projektledare Miljö

Bild på Jennie Brobakken

Jennie Brobakken

Projektkoordinator

Bild på Amanda Hedström

Amanda Hedström

Datasamordnare

Bild på Jenny Tiberg

Jenny Tiberg

Administratör

Se till att ditt ärende hamnar rätt

Röster om Vätternvatten

Vätternvatten är ett samhällsviktigt och stort projekt som kommer att vara avgörande för Örebroregionens framtida utveckling. Här kan du läsa andras röster om projektet.

Pär Dalhielm, vd Svenskt Vatten

Porträttbild på man i 40-årsåldern. Mannen på bilden är Pär Dalhielm, Vd på Svenskt Vatten.

Pär Dalhielm

"En trygg och säker dricksvattenförsörjning är avgörande för människors hälsa, miljö och en hållbar samhällsutveckling.

Branschen står mitt i en strukturomvandling där klimat, lagkrav och stora förnyelsebehov ställer stora krav på en kraftfull organisation med finansiell och personellkapacitet. Vätternvatten är ett utmärkt exempel på hur man kan rusta sin förmåga genom samverkan.

Med en gemensam och stark organisation ger man sig bättre förutsättningar att jobba proaktivt och långsiktigt. På så vis säkerställa en fortsatt tryggad dricksvattenförsörjning både i kris och vardag."

Jörgen Johansson, f.d. vd Sydvatten

Porträttbild på man i 50-årsåldern. Mannen på bilden är Jörgen Johansson, Vd Sydvatten.

Jörgen Johansson

"Vätternvatten är Sveriges viktigaste och mest intressanta dricksvattenprojekt just nu. Vi står inför stora förändringar framöver när det gäller tillgången och kvalitén på råvattenkällor. Därför är det viktig att arbeta långsiktigt med att säkra detta utifrån ett framtidsperspektiv.

Sydvatten har gjort samma resa som den som Vätternvatten nu står inför. År 1966 slog sig fem kommuner samman för att trygga region Skånes dricksvattenförsörjningen och Sydvatten bildades.

I dag är 17 kommuner anslutna till Sydvatten, och vi förser cirka 1 miljon invånare med dricksvatten.

Det finns stora vinster med att samverka regionaltekniskt kring dricksvattenfrågan. Det möjliggör framför allt att man kan säkra en stark och kompetent organisation som klarar den ökande komplexiteten gällande dricksvattenfrågan. Många lokala täkter kan dessutom innebära konflikter med andra intressenter, och inget talar för att dessa konfliktytor kommer att minska med tiden. Med en gemensam lösning och råvattentäkt, som i det här fallet Vättern, kan dessa konfliktytor minska.

Att bygga upp ett nytt vattenförsörjningssystem innebär en initial ökad kostnad, men denna kostnad är på alla sätt rimlig med tanke på alla de vinningar den ger. Dessutom kommer lösningen att bli alltmer lönsam för varje år, särskilt på sikt då fler kommuner förmodligen kommer att intressera sig för, och ansluta sig till, Vätternvatten.

Redan om 30–40 år kommer de dricksvattenlösningar som finns idag inte räcka till. Då kommer Vätternvatten vara den lösning som krävs, så det är både kul och spännande att få följa den här resan på håll."

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Publicerad: 4 Januari 2022 Uppdaterad: 12 Oktober 2023