Kontakta oss
stäng

Kontaktuppgifter

Telefonnummer Epost

info@vvatten.se

fornamn.efternamn@vvatten.se

Besöksadress

Pappersbruksallén 1 A, 702 15 Örebro

Postadress

Box 33 510, 701 35, Örebro

Kontaktpersoner

Bild på Patrik Schelin

Patrik Schelin

Vd

Bild på Lisa Ahlström

Lisa Ahlström

Projektchef

Bild på Anders Tell

Anders Tell

Biträdande projektchef

Bild på Lars Ferbe

Lars Ferbe

Senior advisor

Bild på Tove Engqvist

Tove Engqvist

Kommunikationsansvarig

Bild på Denis Dosic

Denis Dosic

Ekonomiansvarig

Bild på Bettan Bergström

Bettan Bergström

Upphandlingsansvarig

Bild på Erik Blom

Erik Blom

Markförhandlare

Bild på Mathias Engvall

Mathias Engvall

Projektledare sjöledningar/intag

Bild på Anna Grönholm

Anna Grönholm

Projektledare Berg

Bild på Rolf Schrötter

Rolf Schrötter

Projektledare vattenverk

Bild på Mikael Olsson

Mikael Olsson

Projektledare Ledningsnät

Bild på Albin Månsson

Albin Månsson

Projektledare Miljö

Bild på Jennie Brobakken

Jennie Brobakken

Projektkoordinator

Bild på Amanda Hedström

Amanda Hedström

Datasamordnare

Bild på Jenny Tiberg

Jenny Tiberg

Administratör

Se till att ditt ärende hamnar rätt

Historik

Redan under slutet av 1990-talet uppmärksammades det att de dricksvattenlösningar som fanns i regionen inte skulle räcka till för framtiden. En utredning av olika alternativa vattentäkter startade, och efter ett decennium stod det klart att Vättern var det bästa alternativet.

Diskussioner redan på 90-talet

Redan på 90-talet påbörjades diskussioner om den framtida vattenförsörjningen i Örebro kommun. Man hade då kommit fram till att nuvarande vattenförsörjningssystem inte skulle räcka till för en växande region, och dessutom påtalades risker i att inte ha något reservalternativ om olyckan skulle vara framme.

Vad är en vattentäkt?

En vattentäkt är den källa ifrån vilken man tar vatten för att göra dricksvatten. Det vattnet kallas råvatten och är det vatten som efter behandling i vattenverket kan levereras som ett godkänt dricksvatten.

En utredning tillsattes med mål att ta reda på vilka olika alternativ som fanns för en ny vattentäkt. De olika alternativ som lyftes fram var:

  • Hjälmaren
  • Tisaren
  • Järleån
  • Vättern
  • Skagern

Vättern det bästa alternativet

Efter flera år stod det klart att Vättern var det bästa alternativet för en ny vattentäkt, både gällande vattenkvalitet och vattenkvantitet. Det regionala samverkansprojektet Vätternvattenprojektet bildas, med Länsstyrelsen i Örebro län som samordnare.

Kommunalägt bolag bildas

Under 2018 bildades det kommunala bolaget Vätternvatten AB, med fem kommuner som ägare: Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg och Örebro kommun. Under 2021 valde Laxå kommun att kliva av samarbetet.

Ett genomförande av Vätternvattenprojektet innebär att Vättern blir ordinarie vattentäkt för Hallsberg, Kumla, Lekeberg och Örebro Kommun.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Publicerad: 26 Oktober 2021 Uppdaterad: 22 Januari 2024