Kontakta oss
stäng

Kontaktuppgifter

Telefonnummer Epost

info@vvatten.se

fornamn.efternamn@vvatten.se

Besöksadress

Pappersbruksallén 1 A, 702 15 Örebro

Postadress

Box 33 510, 701 35, Örebro

Kontaktpersoner

Bild på Patrik Schelin

Patrik Schelin

Vd

Bild på Lisa Ahlström

Lisa Ahlström

Projektchef

Bild på Anders Tell

Anders Tell

Biträdande projektchef

Bild på Lars Ferbe

Lars Ferbe

Senior advisor

Bild på Tove Engqvist

Tove Engqvist

Kommunikationsansvarig

Bild på Denis Dosic

Denis Dosic

Ekonomiansvarig

Bild på Bettan Bergström

Bettan Bergström

Upphandlingsansvarig

Bild på Erik Blom

Erik Blom

Markförhandlare

Bild på Mathias Engvall

Mathias Engvall

Projektledare sjöledningar/intag

Bild på Johan Pilbacka

Johan Pilbacka

Projektledare bergtunnel

Bild på Anna Grönholm

Anna Grönholm

Projektledare Berg

Bild på Rolf Schrötter

Rolf Schrötter

Projektledare vattenverk

Bild på Mikael Olsson

Mikael Olsson

Projektledare Ledningsnät

Bild på Albin Månsson

Albin Månsson

Projektledare Miljö

Bild på Jennie Brobakken

Jennie Brobakken

Projektkoordinator

Bild på Amanda Hedström

Amanda Hedström

Datasamordnare

Bild på Jenny Tiberg

Jenny Tiberg

Kontors- och ekonomiadministratör

Se till att ditt ärende hamnar rätt

Genomförande

Vätternvattnet beräknas finnas i delägarkommunernas vattenkranar redan om lite mer än ett decennium. Vägen fram tills dess är uppdelad i tre faser.


  • Fas 1: Projektering och tillståndsprövning

Under fas 1 byggs bolagets organisation upp. Dricksvattenlösningens utformning utreds och förprojekteras. Det innebär bland annat samråd, miljökonsekvenshantering, teknisk beskrivning, markåtkomst/ledningsrätt, upprättande av tillståndsansökan, behandling i Mark- och miljödomstolen samt en detaljprojektering. Denna fas avslutas med ett formellt politiskt beslut om start av fas 2/byggfas.

  • Fas 2: Byggande

Denna fas startas efter godkännande i delägarkommunernas respektive kommunfullmäktige. Efter godkännande byggs anläggningarna.

  • - En cirka 4 mil lång bergtunnel från Vättern till Hallsberg.
  • - Ett nytt Vattenverk i Hallsbergs kommun.
  • - Ett cirka 3 mil långt ledningsnät från Vattenverket till delägarkommunerna.
  • - En leveransstation till respektive delägare för vidare hantering i delägarnas egna ledningsnät.

I slutskedet av fas 2 kommer det nya systemet provköras och delägarnas dricksvattensystem förberedas för leverans av Vätternvatten.

  • Fas 3: Drift

I fas 3 övergår bolaget till en driftfas. Vätternvatten kommer då att producera och leverera dricksvatten till sina ägare.

Tidslinje enligt antagen tidsplan:

Bild på Vätternvattens tidsplan som sträcker sig från 2008 till 2035.

Tidsplanen är reviderad 2023.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Publicerad: 20 Januari 2022 Uppdaterad: 12 Mars 2024