Kontakta oss
stäng

Kontaktuppgifter

Telefonnummer Epost

info@vvatten.se

fornamn.efternamn@vvatten.se

Besöksadress

Pappersbruksallén 1 A, 702 15 Örebro

Postadress

Box 33 510, 701 35, Örebro

Kontaktpersoner

Bild på Patrik Schelin

Patrik Schelin

Vd

Bild på Lisa Ahlström

Lisa Ahlström

Projektchef

Bild på Anders Tell

Anders Tell

Biträdande projektchef

Bild på Lars Ferbe

Lars Ferbe

Senior advisor

Bild på Tove Engqvist

Tove Engqvist

Kommunikationsansvarig

Bild på Denis Dosic

Denis Dosic

Ekonomiansvarig

Bild på Bettan Bergström

Bettan Bergström

Upphandlingsansvarig

Bild på Erik Blom

Erik Blom

Markförhandlare

Bild på Mathias Engvall

Mathias Engvall

Projektledare sjöledningar/intag

Bild på Anna Grönholm

Anna Grönholm

Projektledare Berg

Bild på Rolf Schrötter

Rolf Schrötter

Projektledare vattenverk

Bild på Mikael Olsson

Mikael Olsson

Projektledare Ledningsnät

Bild på Albin Månsson

Albin Månsson

Projektledare Miljö

Bild på Jennie Brobakken

Jennie Brobakken

Projektkoordinator

Bild på Amanda Hedström

Amanda Hedström

Datasamordnare

Bild på Jenny Tiberg

Jenny Tiberg

Administratör

Se till att ditt ärende hamnar rätt

Ekonomi

Vätternvatten kommer att innebära en tryggad framtida dricksvattenförsörjning i delägarkommunerna. Projektet finansieras genom VA-taxan.

Hur finansieras Vätternvatten?

Vätternvatten finansieras genom VA-taxan. Det innebär att kostnaden för projektet kommer att påverka de som är anslutna till det kommunala vattnet i delägarkommunerna Hallsberg, Kumla, Lekeberg och Örebro kommun – det vill säga de som också kommer att nyttja systemet.

Typhus A

Svenskt Vatten definierar "Typhus A" på följande vis:

Typhus A avser fastighet med friliggande enbostadshus, tomtyta 800 m2. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten och har en vattenförbrukning på 150 m3/år.

Vad innebär det för mig som konsument?

Det är i dagsläget svårt att ge någon exakt siffra på vad Vätternvatten kommer att kosta för dig som konsument.

En preliminär beräkning pekar på en kostnadsökning mellan 300 - 400 kronor per månad, sett till standardförbrukning av vatten i ett så kallat typhus A.

Ett ekonomiskt hållbart system

När Vätternvattenlösningen utformas görs detta utifrån ett ekonomiskt och hållbart perspektiv.

Vättern ligger cirka 50 höjdmeter över Närkeslätten. Höjdskillnaden innebär att vattnet via bergtunneln kommer att kunna transporteras med självfall. Det här är en stor vinst både för miljö och plånbok. Pumpningen av vatten till och från vattenverk är nämligen vanligtvis mycket energikrävande i dagsläget.

Animation där tunnellutningens profil illustreras. I animeringen syns Vätterns höjdläge, tunneln som går under Askersund/höjdryggen, vattenverket i Håkamo, samt de markförlagda ledningarna som leder ner till Närkeslätten. Animationen visar hur vattnet från Vättern leds ner till Närkeslätten via självfall.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Publicerad: 11 November 2021 Uppdaterad: 8 Mars 2024