Kontakta oss
stäng

Kontaktuppgifter

Telefonnummer Epost

info@vvatten.se

fornamn.efternamn@vvatten.se

Besöksadress

Pappersbruksallén 1 A, 702 15 Örebro

Postadress

Box 33 510, 701 35, Örebro

Kontaktpersoner

Bild på Patrik Schelin

Patrik Schelin

Vd

Bild på Lisa Ahlström

Lisa Ahlström

Projektchef

Bild på Anders Tell

Anders Tell

Biträdande projektchef

Bild på Lars Ferbe

Lars Ferbe

Senior advisor

Bild på Tove Engqvist

Tove Engqvist

Kommunikationsansvarig

Bild på Denis Dosic

Denis Dosic

Ekonomiansvarig

Bild på Bettan Bergström

Bettan Bergström

Upphandlingsansvarig

Bild på Erik Blom

Erik Blom

Markförhandlare

Bild på Mathias Engvall

Mathias Engvall

Projektledare sjöledningar/intag

Bild på Anna Grönholm

Anna Grönholm

Projektledare Berg

Bild på Rolf Schrötter

Rolf Schrötter

Projektledare vattenverk

Bild på Mikael Olsson

Mikael Olsson

Projektledare Ledningsnät

Bild på Albin Månsson

Albin Månsson

Projektledare Miljö

Bild på Jennie Brobakken

Jennie Brobakken

Projektkoordinator

Bild på Amanda Hedström

Amanda Hedström

Datasamordnare

Bild på Jenny Tiberg

Jenny Tiberg

Administratör

Se till att ditt ärende hamnar rätt

Intag och sjöledningar

För bortledning av vatten från Vättern ska ett råvattenintag och bottenförlagda sjöledningar byggas i Vättern. Sjöledningarna kommer sedan att leda vattnet in i den planerade bergtunneln.

Intag av råvatten kommer att ske i norra Vättern, några kilometer ut från land och på stort djup. Genom att placera intaget på djupt vatten minimeras påverkan på miljö och omgivning och samtidigt kan man försäkra sig om att vattenkvalitén är optimal.

Just nu arbetar Vätternvatten med en genomförandeplanering för delprojektet som omfattar viktning och dimensionering av sjöledningar, ytor som kan komma att behövas för att kunna förlägga en sjöledning, tekniska lösningar för att kunna ta sig ut från en intagsstation i berget ut till vattnet samt att hitta rätt intagsposition.

Vättern med en stenstrand i förgrunden.

Vätterns norra skärgård

Intagsposition utreds

För att fastställa optimalt läge för intag och sjöledningar har flera undersökningar gjorts. Det har handlat om borrningar och seismiska undersökningar. Dessutom har en undervattensdrönare använts för att kartlägga bottenförhållanden, med fokus på släntlutning och bottensediment.

Under 2024 år planeras ytterligare undersökningar.

Metod för landföring av sjöledningar

Flera olika lösningar för att ansluta sjöledningarna till bergtunneln har studerats. Just nu undersöks mikrotunnelborrning (MTB) som alternativ metod. För att veta om denna metod är bruklig vid aktuellt läge behöver dock undersökningar av bergets sammansättning genomföras

Just nu befinner sig arbetet med att fastställa läge och metod för intag i ett skede av förprojektering. Nästa steg blir att fortsätta med detaljprojektering.

Kontinuerliga råvattenprovtagningar

Sedan Vätternvattenprojektet startade har vattenkemiska och mikrobiologiska vattenprovtagningar genomförts i norra Vättern vid läge för det planerade intaget.

Råvattenprovtagningarna utförs tre gånger per år vid två olika mätpunkter.

Hittills har resultaten av undersökningarna visat på mycket god vattenkvalitet med uppmätta värden och halter som väl uppfyller ställda krav på råvattenkvalitet enligt Svenskt Vatten Länk till annan webbplats..

Mer information om råvattenprovtagningar

Vid varje undersökningstillfälle används utrustning som hämtar upp råvattenprover från både yt- och bottenvatten vid olika mätpunkter. Här utförs fältmätningar av siktdjup, men också av temperatur, syrgas och konduktivitet i hela vattenpelaren med CTD-instrument.

Resultaten utvärderas i huvudsak enligt de riktvärden som anges i Svenskt Vattens branschdirektiv.

Tidigare år har även provtagningar och analyser av bottensedimentet gjorts.

Kontakta mig om du har frågor

Vätternvattens projektledare för delprojekt intag heter Mathias Engvall. Kontakta Mathias om du har några frågor.

Bild på VD göran Lunander
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Publicerad: 11 Maj 2023 Uppdaterad: 11 April 2024