Kontakta oss
stäng

Kontaktuppgifter

Telefonnummer Epost

info@vvatten.se

fornamn.efternamn@vvatten.se

Besöksadress

Pappersbruksallén 1 A, 702 15 Örebro

Postadress

Box 33 510, 701 35, Örebro

Kontaktpersoner

Bild på Patrik Schelin

Patrik Schelin

Vd

Bild på Lisa Ahlström

Lisa Ahlström

Projektchef

Bild på Anders Tell

Anders Tell

Biträdande projektchef

Bild på Lars Ferbe

Lars Ferbe

Senior advisor

Bild på Tove Engqvist

Tove Engqvist

Kommunikationsansvarig

Bild på Denis Dosic

Denis Dosic

Ekonomiansvarig

Bild på Bettan Bergström

Bettan Bergström

Upphandlingsansvarig

Bild på Erik Blom

Erik Blom

Markförhandlare

Bild på Mathias Engvall

Mathias Engvall

Projektledare sjöledningar/intag

Bild på Anna Grönholm

Anna Grönholm

Projektledare Berg

Bild på Rolf Schrötter

Rolf Schrötter

Projektledare vattenverk

Bild på Mikael Olsson

Mikael Olsson

Projektledare Ledningsnät

Bild på Albin Månsson

Albin Månsson

Projektledare Miljö

Bild på Jennie Brobakken

Jennie Brobakken

Projektkoordinator

Bild på Amanda Hedström

Amanda Hedström

Datasamordnare

Bild på Jenny Tiberg

Jenny Tiberg

Administratör

Se till att ditt ärende hamnar rätt

Behandning av personuppgifter

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, i enlighet med dataskyddslagstiftningen, GDPR (General Data Protection Regulation).

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan vara namn, bilder, men även ljudupptagningar, elektroniska identiteter som IP-adresser (om de kan kopplas till en fysisk person), och e-postadresser bland mycket annat.

Hur hanterar vi personuppgifter?

Vi har personuppgifter både i analogt och digitalt format. Vårt arbete med informationssäkerhet bygger på en helhetssyn som utgår från informationen, men som också innefattar processer, människor och teknik. Utifrån informationens skyddsvärde ställer vi krav på de aktörer som hanterar informationen.

Som kommunalt bolag är inkommande e-post och andra handlingar enligt huvudregeln allmänna handlingar. Det innebär att allmänheten och massmedia har rätt att ta del av innehållet, om det inte finns uppgifter som är sekretesslagda enligt offentlighets- och sekretesslagen. Känsliga uppgifter är sekretessbelagda.

Varför sparar vi dina personuppgifter?

I de allra flesta fall har vi sparat dina personuppgifter för att vi har avtal med dig eller är på väg att skriva/ingå avtal. Personuppgifter kan även efter intresseavvägning sparas för att de är en viktig del av vår verksamhet. Utöver vad som sägs ovan hanterar vi personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t.ex. på grund av vår bokföringsskyldighet, begäran från andra myndigheter, arkivlagen eller med anledning av andra rättsliga grunder.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din information så länge det är nödvändigt för respektive syfte. Vi följer lagen och raderar din information när den inte längre är relevant.

Rättigheter

Du har vissa rättigheter kopplade till dina personuppgifter som vi har sparade hos oss. Du har bland annat rätt att hämta hem ett registerutdrag med dina personuppgifter och få dina uppgifter rättade.

Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen på Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) webbplats. Länk till annan webbplats.

Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på kommunikation@vvatten.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Publicerad: 9 December 2021 Uppdaterad: 10 Mars 2023