Kontakta oss
stäng

Kontaktuppgifter

Telefonnummer Epost

info@vvatten.se

fornamn.efternamn@vvatten.se

Besöksadress

Pappersbruksallén 1 A, 702 15 Örebro

Postadress

Box 33 510, 701 35, Örebro

Kontaktpersoner

Bild på Patrik Schelin

Patrik Schelin

Vd

Bild på Lisa Ahlström

Lisa Ahlström

Projektchef

Bild på Anders Tell

Anders Tell

Biträdande projektchef

Bild på Lars Ferbe

Lars Ferbe

Senior advisor

Bild på Tove Engqvist

Tove Engqvist

Kommunikationsansvarig

Bild på Denis Dosic

Denis Dosic

Ekonomiansvarig

Bild på Bettan Bergström

Bettan Bergström

Upphandlingsansvarig

Bild på Erik Blom

Erik Blom

Markförhandlare

Bild på Mathias Engvall

Mathias Engvall

Projektledare sjöledningar/intag

Bild på Johan Pilbacka

Johan Pilbacka

Projektledare bergtunnel

Bild på Anna Grönholm

Anna Grönholm

Projektledare Berg

Bild på Rolf Schrötter

Rolf Schrötter

Projektledare vattenverk

Bild på Mikael Olsson

Mikael Olsson

Projektledare Ledningsnät

Bild på Albin Månsson

Albin Månsson

Projektledare Miljö

Bild på Jennie Brobakken

Jennie Brobakken

Projektkoordinator

Bild på Amanda Hedström

Amanda Hedström

Datasamordnare

Bild på Jenny Tiberg

Jenny Tiberg

Kontors- och ekonomiadministratör

Se till att ditt ärende hamnar rätt

Nyhet

2022-05-31

Nyhet

Undersökningar i Vättern sommaren 2022

Under sommaren 2022 genomför Vätternvatten geotekniska undersökningar av Vätterns sjöbotten i norra Vättern, i området för planerat tunnelintag. Undersökningarna, som syftar till att kartlägga bergets läge och sedimentförekomst, kommer att genomföras med borriggar på flytande plattformar.

Geotekniska undersökningar

Undersökningarna fokuseras i ett område väster om Hargemarken i norra Vättern, som preliminärt bedöms som det bäst lämpade området för ett framtida råvattenintag till planerad tunnel. De geotekniska undersökningarna i området genomförs för att klarlägga sjöbottnens egenskaper. 

Undersökningarna kommer att genomföras dels från en mindre flotte, dels från en större pråm. På flotten och pråmen står borriggar som används för att genom borrning få information om djup ner till berget och hur tjocka sediment som ligger ovanpå berget.

Beroende på vattendjup kan flotten och pråmen antingen stå på stödben som sänks ned till botten, eller förankras med vikter. 

– Undersökningarna är mycket viktiga för Vätternvattens kommande arbeten. Med den nya informationen som kommer från undersökningarna om bottenförhållandena i Vättern, kan vi gå vidare och planera för vilken metod som är bäst lämpad för intag av råvattnet in i bergtunneln, berättar Anna Grönholm som är projektledare med inriktning berg hos Vätternvatten.

Skyddsåtgärder för att minimera miljöpåverkan

Nästan hela Vättern ingår i något av de fyra länsvisa Natura 2000-områdena. Här finns växt- och djurarter som kan vara känsliga för yttre påverkan. Skärgården i norra Vättern är särskilt välbesökt av fritidsbåtar under sommaren. Området omfattas bland annat av riksintresse för det rörliga friluftslivet.

Vätternvatten kommer att vidta specifika skyddsåtgärder för att på så vis minimera miljöpåverkan. Planerade undersökningar bedöms därför ha en obetydlig påverkan på Natura 2000-områden och berörda riksintressen.

Anmälan om vattenverksamhet med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning är inlämnad till tillsynsmyndigheten, Länsstyrelsen i Örebro län.

Kontakt

Bild på Tove Engqvist

Tove Engqvist

Kommunikationsansvarig

kommunikation@vvatten.se