Kontakta oss
stäng

Kontaktuppgifter

Telefonnummer Epost

info@vvatten.se

fornamn.efternamn@vvatten.se

Besöksadress

Pappersbruksallén 1 A, 702 15 Örebro

Postadress

Box 33 510, 701 35, Örebro

Kontaktpersoner

Bild på Patrik Schelin

Patrik Schelin

Vd

Bild på Lisa Ahlström

Lisa Ahlström

Projektchef

Bild på Anders Tell

Anders Tell

Biträdande projektchef

Bild på Lars Ferbe

Lars Ferbe

Senior advisor

Bild på Tove Engqvist

Tove Engqvist

Kommunikationsansvarig

Bild på Denis Dosic

Denis Dosic

Ekonomiansvarig

Bild på Bettan Bergström

Bettan Bergström

Upphandlingsansvarig

Bild på Erik Blom

Erik Blom

Markförhandlare

Bild på Mathias Engvall

Mathias Engvall

Projektledare sjöledningar/intag

Bild på Johan Pilbacka

Johan Pilbacka

Projektledare bergtunnel

Bild på Anna Grönholm

Anna Grönholm

Projektledare Berg

Bild på Rolf Schrötter

Rolf Schrötter

Projektledare vattenverk

Bild på Mikael Olsson

Mikael Olsson

Projektledare Ledningsnät

Bild på Albin Månsson

Albin Månsson

Projektledare Miljö

Bild på Jennie Brobakken

Jennie Brobakken

Projektkoordinator

Bild på Amanda Hedström

Amanda Hedström

Datasamordnare

Bild på Jenny Tiberg

Jenny Tiberg

Kontors- och ekonomiadministratör

Se till att ditt ärende hamnar rätt

Samråd 2024

Under 2024 genomför Vätternvatten samråd och bjuder in till två samrådsmöten.

De åtgärder och verksamheter som Vätternvatten planerar är tillståndspliktiga enligt Miljöbalken. Det handlar bland annat om rätten att få avleda vatten från Vättern samt att bortleda grundvatten i samband med tunneldrivning.

De tillståndspliktiga åtgärderna är så kallade vattenverksamheter, och tillstånd för dessa söks hos Mark- och miljödomstolen. Vätternvatten hoppas kunna lämna in ansökan till Mark- och miljödomstolen under första kvartalet 2025, men innan ansökan om tillstånd kan lämnas in ska samråd genomföras.

Följ länken nedan för att läsa mer.

Publicerad: 17 Juni 2024 Uppdaterad: 17 Juni 2024