Kontakta oss
stäng

Kontaktuppgifter

Telefonnummer Epost

info@vvatten.se

fornamn.efternamn@vvatten.se

Besöksadress

Pappersbruksallén 1 A, 702 15 Örebro

Postadress

Box 33 510, 701 35, Örebro

Kontaktpersoner

Bild på Patrik Schelin

Patrik Schelin

Vd

Bild på Lisa Ahlström

Lisa Ahlström

Projektchef

Bild på Anders Tell

Anders Tell

Biträdande projektchef

Bild på Lars Ferbe

Lars Ferbe

Senior advisor

Bild på Tove Engqvist

Tove Engqvist

Kommunikationsansvarig

Bild på Denis Dosic

Denis Dosic

Ekonomiansvarig

Bild på Bettan Bergström

Bettan Bergström

Upphandlingsansvarig

Bild på Erik Blom

Erik Blom

Markförhandlare

Bild på Mathias Engvall

Mathias Engvall

Projektledare sjöledningar/intag

Bild på Anna Grönholm

Anna Grönholm

Projektledare Berg

Bild på Rolf Schrötter

Rolf Schrötter

Projektledare vattenverk

Bild på Mikael Olsson

Mikael Olsson

Projektledare Ledningsnät

Bild på Albin Månsson

Albin Månsson

Projektledare Miljö

Bild på Jennie Brobakken

Jennie Brobakken

Projektkoordinator

Bild på Amanda Hedström

Amanda Hedström

Datasamordnare

Bild på Jenny Tiberg

Jenny Tiberg

Administratör

Se till att ditt ärende hamnar rätt

Pilotförsök av metod för kemisk vattenrening

Just nu genomför Vätternvatten pilotförsök vid Skråmsta vattenverk i Örebro med syfte att studera en yt-och resurssparande metod för rening av kemiskt förorenat råvatten.

En bild av pilotanläggningen.

Vanligtvis krävs stora bassänger

Vanligtvis renas kemiskt förorenat råvatten i vattenverk genom att leda vattnet genom stora bassänger med filter av aktivt kol. Detta är en effektiv men yt-och resurskrävande metod då stora bassänger krävs.

En yt-och resurssparande metod undersöks

I pilotförsöket som pågår under sommaren 2023 utreds om det, vid behov när en kemisk förorening ägt rum, går att dosera kol i pulverform för att sedan avskilja kolet med en fiberduk före efterföljande rening i långsamfilter.

Om metoden visar sig vara framgångsrik skulle det kunna innebära att de yt-och resurskrävande reningsbassänger som vanligtvis används vid kemisk rening inte behöver byggas vid Vätternvattens planerade vattenverk.

Vattnet analyseras vid Skebäcksverket i Örebro

Fem gånger i veckan hämtas prover från pilotanläggningen som sedan analyseras av personal vid VA-laboratoriet i Skebäcksverket.

Det är Anders Tell, bitr. projektchef på Vätternvatten, som tillsammans med personal på Skråmsta vattenverk håller i pilotförsöket.

Pilotförsöket beräknas pågå under sommaren 2023 för att sedan utvärderas under hösten.

Publicerad: 6 Juli 2023 Uppdaterad: 22 September 2023