Kontakta oss
stäng

Kontaktuppgifter

Telefonnummer Epost

info@vvatten.se

fornamn.efternamn@vvatten.se

Besöksadress

Pappersbruksallén 1 A, 702 15 Örebro

Postadress

Box 33 510, 701 35, Örebro

Kontaktpersoner

Bild på Patrik Schelin

Patrik Schelin

Vd

Bild på Lisa Ahlström

Lisa Ahlström

Projektchef

Bild på Anders Tell

Anders Tell

Biträdande projektchef

Bild på Lars Ferbe

Lars Ferbe

Senior advisor

Bild på Tove Engqvist

Tove Engqvist

Kommunikationsansvarig

Bild på Denis Dosic

Denis Dosic

Ekonomiansvarig

Bild på Bettan Bergström

Bettan Bergström

Upphandlingsansvarig

Bild på Erik Blom

Erik Blom

Markförhandlare

Bild på Mathias Engvall

Mathias Engvall

Projektledare sjöledningar/intag

Bild på Anna Grönholm

Anna Grönholm

Projektledare Berg

Bild på Rolf Schrötter

Rolf Schrötter

Projektledare vattenverk

Bild på Mikael Olsson

Mikael Olsson

Projektledare Ledningsnät

Bild på Albin Månsson

Albin Månsson

Projektledare Miljö

Bild på Jennie Brobakken

Jennie Brobakken

Projektkoordinator

Bild på Amanda Hedström

Amanda Hedström

Datasamordnare

Bild på Jenny Tiberg

Jenny Tiberg

Administratör

Se till att ditt ärende hamnar rätt

Sidan uppdaterad: 2022-08-01

Geotekniska undersökningar på Vättern

Under sommaren 2022 genomför Vätternvatten geotekniska undersökningar av Vätterns sjöbotten i norra Vättern, i området för planerat tunnelintag. Undersökningarna, som syftar till att kartlägga bergets läge och sedimentförekomst, genomförs med borriggar på flytande plattformar.

Undersökningar av sjöbottnens egenskaper

Undersökningarna fokuseras i ett område väster om Hargemarken i norra Vättern, som preliminärt bedöms som det bäst lämpade området för ett framtida råvattenintag till planerad dricksvattentunnel.

De geotekniska undersökningarna i området genomförs för att klarlägga sjöbottnens egenskaper och de genomförs dels från en mindre flotte, dels från en större pråm utrustade med borriggar. Den mindre flotten används för att kunna borra på grunt vatten närmast land, och den större pråmen används för att kunna borra ned till cirka 40 meters djup.

De undersökningsmetoder som används är jordbergsondering, CPTU-sondering, hejarsondering och kolvprovtagning.

Genom borrningarna ges information om vart berget ligger i förhållande till sediment och jordlager för att kunna ta fram den bästa tekniska lösningen för landföring av intagsledningar. De geotekniska undersökningarna har även kompletteras med multibeam-ekolodning.

Flygfoto där Hargeviken och den större flytande plattformen syns.

Den större pråmen. Foto: Albin Månsson

Skyddsåtgärder för att minimera miljöpåverkan

Nästan hela Vättern ingår i något av de fyra länsvisa Natura 2000-områdena. Här finns växt- och djurarter som kan vara känsliga för yttre påverkan. Skärgården i norra Vättern är särskilt välbesökt av fritidsbåtar under sommaren. Området omfattas bland annat av riksintresse för det rörliga friluftslivet.

Vätternvatten vidtar specifika skyddsåtgärder för att på så vis minimera miljöpåverkan. Planerade undersökningar bedöms därför ha en obetydlig påverkan på Natura 2000-områden och berörda riksintressen.

Anmälan om vattenverksamhet med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning är inlämnad till tillsynsmyndigheten, Länsstyrelsen i Örebro län.

Resultat analyseras under hösten 2022

Undersökningarna från flotte och pråm slutfördes under juli 2022 och under hösten kommer resultaten av undersökningarna att analyseras.

Analysresultaten kommer ge viktig information vid den fortsätta planeringen av utformning av råvattenintaget.

Kontakta mig om du har frågor

Anna Grönholm är projektledare för arbetet med bergtunneln. Kontakta henne om du har några frågor.

Bild på VD göran Lunander
Publicerad: 7 Oktober 2022 Uppdaterad: 21 Mars 2023